نگهداری صفحات محبوب توسط IE

برنامه Internet Explorerاین امكان را به شما می دهد تا یك منوی از سایت های محبوب خود بسازیدكه این روش،راحت ترین راه برای جمع آوری لیست سازماندهی شده سایتهای محبوب است. ولی با این وجود، بسیاری …

برنامه Internet Explorerاین امكان را به شما می دهد تا یك منوی از سایت های محبوب خود بسازیدكه این روش،راحت ترین راه برای جمع آوری لیست سازماندهی شده سایتهای محبوب است. ولی با این وجود، بسیاری این منو را چندان كار آمد نمی دانند؛ زیرا مثلاً زمانی كه بخواهید سیستم عامل خود را تغییر دهید، محتوای منوی Favoritesخود را از دست خواهید داد. برنامه قابلیتیIE داردكه اگر آن را بدانید هرگز از منوی Favoritesخود متنفر نخواهید بود ! آن قابلیت این است كه می توانید كل منوی Favorites خود را بصورت یك صفحه وب یا همانند یك فایل htmضبط كرده و سپس هر وقت كه بخواهید، محتوای آن را مجدد باز یابی كنید.بدین ترتیب نقل و انتقال منوی Favorites بسیار آسان خواهد شدو شما براحتی می توانید از منوی محبوب خود كپی پشتیبان تهیه كنید.و در زمان نیاز دوباره به آن دسترسی یابید. بدین منظور:
۱ـ در برنامه IE، از نوار منو ،گزینه File>mport and Export… را انتخاب كنید. كادرImport/ Export Wizard باز خواهد شد.
۲ـ در كادر باز شده،دكمه Next را كلیك كنید.
۳ـ در صفحه جدید در لیست Choose an action to perfom گزینه Export Favoritesرا انتخاب كرده و سپس روی دكمه Nextكلیك كنید.
۴ـ در این كادر قسمتهایی از منوی Favorites را كه می خواهید استخراج كنید. برگزیده و سپس دكمه Nextرا كلیك كنید. اگر كل منو را می خواهید .عبارت Favorites را انتخاب كنید (حالت پیش فرض).
۵ـ در این كادر مسیر ذخیره فایل را تایپ یا توسط دكمهBrowse مشخص كنید . سپس روی دكمه Next كلیك كنید.
۶ـ در آخر مرحله متن كادر را بخوانید و در صورت تأیید روی دكمه Favorites كلیك كنید.
بدین ترتیب شما منوی خود را بصورت یك فایل با نام پیش فرض bookmark.hitدر مسیر تعیین شده استخراج كرده اید. این فایل را به راحتی می توانید در برنامهIE باز كنید و محتوای آن را ببینید. برای بازیابی مجدد این فایل دوباره مراحل فوق را انجام دهید ولی در مرحله سوم گزینه Import Favorites را انتخاب كنید . چندی پیش دیدیم كه دوست خلاق این فایل را به صورت Home Pageخود در آورده بود.