باز كردن برنامهٔ IE به حالت حداكثر

اگر دوست دارید برنامه مرورگر اینترنت (Internet Explorer) شما هر بار كه باز می شود در حداكثر اندازه خود((Maximizeباشد. از این ترفند استفاده كنید. كلیه برنامه های جاری خود را ببندیدو سپس برنامه Internet Explorer را اجرا …

اگر دوست دارید برنامه مرورگر اینترنت (Internet Explorer) شما هر بار كه باز می شود در حداكثر اندازه خود((Maximizeباشد. از این ترفند استفاده كنید. كلیه برنامه های جاری خود را ببندیدو سپس برنامه Internet Explorer را اجرا كنید.حالا روی دكمه((Maximizeدر گوشه سمت راست و بالای پنجره كلیك كنید تا به حداكثر اندازه خود برسد. سه كلید Ctrl+Alt+Shift را همزمان فشار دهید و سپس در همان حال روی دكمه Close یا همین X كلیك كنید تا پنجره مرورگر اینترنت بسته شود. از این به بعد برنامه مرورگر اینترنت به، حالت حداكثر باز خواهد شد.