برطرف نمودن اشکالات حافظه کامپیوتر

چگونه می توانم اشكالات حافظه (RAM) كامپیوترم را از بین ببرم ؟ اشكالات حافظه می‌تواند در هر زمینه‌ای از پیام‌های خطا گرفته تا عدم راه اندازی سیستم بروز كند. پیام‌های خطا در RAM همیشه …

چگونه می توانم اشكالات حافظه (RAM) كامپیوترم را از بین ببرم ؟
اشكالات حافظه می‌تواند در هر زمینه‌ای از پیام‌های خطا گرفته تا عدم راه اندازی سیستم بروز كند. پیام‌های خطا در RAM همیشه ثابت یا قابل اطمینان نیستند. آنها نمی‌توانند به صورت نامرتب و در فواصل زمانی كاملا تصادفی ظاهر شوند. ابتدا تمامی ماجولهای SIMM را بیرون آورید و اطمینان حاصل پیدا كنید كه هیچ گرد و خاك یا مانع دیگری بین پین‌ها و برد اصلی وجود نداشته و ماجولهای SIMM به درستی در جای خود قرار گرفته اند. اگر تمامی این موارد درست بودند می‌توانید از ۲ روش برای تشخیص عیب RAM خود استفاده كنید :
ـ اولین روش ، استفاده از یك برنامه تست است. مانند برنامه (PC DIANOSTICS , CHECK IT)
ـ روش دوم : RAM بیشتری را خریداری كرده و SIMM ها را یك به یك تعویض كرده تا مشكل برطرف شود.
اگر این روش سودمند نبود ، می‌توان نیجه گرفت كه حافظه شما اشكالی ندار و اگر یك SIMM معیوب پیدا كردید ، آن را بردارید.