تنظیمات فایل SCANREG.INI

این فایل ، یك فایل متنی با پسوند INI می باشد كه تنظیمات دو فایل SCANREGW.EXE و SCANREG.EXE از این فایل استفاده می كنند ، كه مهمترین این تنظیمات شامل موارد زیر می باشد : ۱- با تایپ دستور BACKUP=۱ ، ویندوز به طور …

این فایل ، یك فایل متنی با پسوند INI می باشد كه تنظیمات دو فایل SCANREGW.EXE و SCANREG.EXE از این فایل استفاده می كنند ، كه مهمترین این تنظیمات شامل موارد زیر می باشد :
۱- با تایپ دستور BACKUP=۱ ، ویندوز به طور خودكار در هنگام بوت شدن از رجیستری نسخه پشتیبان تهیه می كند و با تایپ BACKUP=۰ این كار انجام نخواهد شد.
۲- با تایپ دستور MAXBACKUPCOPIES = ۰-۹۹ و اختصاص دادن یك عدد بین ۰ تا ۹۹ می توان تعداد فایلهایCAB را كه به عنوان نسخه پشتیبان در نظر گرفته می شود را تغییر داد.
۳- راه دوم برای آنكه از رجیستری نسخه پشتیبان تهیه كرد آن است كه از دو فایل SYSTEM.DAT و USER.DAT ، در مسیری به غیر از مسیر WINDOWS كپی تهیه كنید و آنها را در هنگام آسیب دیدن رجیستری جایگزین فایلهای آسیب دیده كنید.
۴- سومین روش برای تهیه نسخه پشتیبان از رجیستری بدین صورت است كه برنامه اجرایی REGEDIT.EXE را در ویندوز اجرا كرده و از منوی FILES گزینه EXPORT REGISTERY را انتخاب كنید. در این حالت پنجره ای با عنوان فایل EXPORT REGISTERY FILES باز خواهد شد. در این پنجره ابتدا نام فایل را مشخص كرده و در پنجره EXPORT RANGE گزینه ALL را انتخاب كنید. با زدن دكمه SAVE فایل مورد نظر با پسوند REG‌ در مسیر مشخص شده ساخته می شود و در نهایت برای آنكه بتوان از این نسخه برای تعمیر رجیستری استفاده كرد این است كه از منوی FILES گزینه IMPORT REGISTERY FILE را انتخاب كنید و با باز شدن پنجره مربوطه نام فایلی را كه قبلا مشخص كردید ، انتخاب كنید و یا اینكه روی این فایل دوباره كلیك كرده و بعد دكمه YES را فشار دهید تا نسخه پشتیبان جایگزین رجیستری آسیب دیده شود.
۵- آخرین راه برای تعمیر رجیستری آسیب دیده آن است كه فایل مخفی و سیستمی SYSTEM.۱ST را به جای فایل SYSTEM.DAT جایگزین كنید.
هنگامیكه سیستم عامل ویندوز را روی سیستم خود نصب می كنیم و ویندوز برای اولین بار با موفقیت بوت می شود یك فایل مخفی و سیستمی SYSTEM.۱ST در درایوی كه ویندوز در آن نصب شده است ساخته می شود كه این فایل ، یك نسخه پشتیبان بسیار كوچك از رجیستری اولیه می باشد كه با كپی و جایگزین كردن این فایل به جای فایل SYSTEM.DAT می توان رجیستری را طبق مراحل زیر به حالت اولیه در آورد :
۱- سیستم را مجددا راه اندازی كرده و وارد محیط DOS شوید.
۲- فرمان زیر را برای كپی و جایگزین كردن فایل SYSTEM.۱ST به جای SYSTEM.DAT در خط فرمان صادر كنید. XCOPY C:\SYSTEM.۱ST C:\WINDOWS\SYSTEM.DAT/H/R
۳- سیستم را دوباره راه اندازی كنید.
نكته: این نسخه پشتیبان از رجیستری (SYSTEM.۱ST) مربوط به تنظیمات و رجیستری اولین بوت ویندوز می باشد و تنظیمات سخت افزارهای نصب شده و برنامه كاربردی را شامل نمی شود.(برنامه های كاربردی و سخت افزارهای نصب شده دیگر عمل نخواهد كرد) و در حقیقت این راه به عنوان آخرین راه برای تعمیر رجیستری و حفظ سیستم عامل ، استفاده خواهد شد.