محدود كردن مرورگر به یك یا چند دامنه مشخص

می توان مرورگر كامپیوتر را بگونه ای تنظیم كرد كه افراد دیگری كه از آن استفاده می كنند تنها محدود به یك یا چند دامنه خاص شوند. بدین معنی كه هنگامی INTERNET EXPLORER یا مرورگر دیگری اجرا می شود …

می توان مرورگر كامپیوتر را بگونه ای تنظیم كرد كه افراد دیگری كه از آن استفاده می كنند تنها محدود به یك یا چند دامنه خاص شوند. بدین معنی كه هنگامی INTERNET EXPLORER یا مرورگر دیگری اجرا می شود ، كاربر تنها قادر به دیدن صفحات مربوط به دامنه های خاصی باشد كه از قبل برای او تعریف شده است.
برای اجرای این روش نیاز به یك نرم افزار ویژه نیست و در هر مرورگری قابل اجرا است.
* نكته : به دلیل تغییراتی كه باید در تنظیماتTCP/IP بدهید ممكن است برای كاربران غیر حرفه ای مشكل ساز باشد ، بدین علت در اجرای آن بسیار دقت كنید.
برای نیل به مقصود ، به صورت زیر عمل كنید :
۱) فایل HOSTS راپیدا كنید. در WINDOWS ۹X این فایل معمولا در پوشه WINDOWS و در ویندوزهای NT,۲۰۰۰,XP در دایركتوری X:\WINDOWS\SYSTEM۳۲\DRIVERS/ETC قرار دارد كه X:\WINDOWS نشاندهنده داریو و پوشه ویندوز شماست.
۲) از این فایل یك نسخهBACKUP تهیه كنید.
۳) فایل HOSTS ‌ را با NOTEPAD باز كنید. (این فایل فاقد پسوند است)
۴) COMMAND PROMPT را باز كنید و دستورPING به همراه نام دامنه مورد نظر خود را نوشته و دكمهENTER را فشار دهید. بعنوان مثال دامنه WWW.UCDAVIS.EDU را در نظر داریم. دستور را به شكل زیر تایپ می كنیم PING.WWW.UCDAVIS.EDU
این دستور آدرسIP مربوط به دامنه شما را نشان می دهد. برای مثال بالا این آدرس IP معادل با مقدار ۱۶۹.۲۳۷.۱۰۴.۱۹۹ می باشد.
۵) در انتهای فایل HOSTS ، آدرسIP‌ و دامنه مورد نظر خود را به ترتیب وارد كنید.(دقت كنید كه بین این دو باید یك یا چند جای خالی (SPACE) وجود داشته باشد). در ضمن میتوانید خطهای دیگری را نیز برای آدرس های SMTP , POP۳ و یا دامنه های دیگر اضافه كنید.
بعنوان مثال خواهیم داشت :
UCDAVIS.EDU ۱۶۹.۲۳۷.۱۰۴.۱۹۹
* نكته : در هر خط باید یك آدرسIP‌ و دامنه باشد.
۶) از داخل CONTROL PANEL پوشه NETWORK AND DIAL-UP CONNECTIONS را باز كرده ، بر روی آن CONNECTION كه با آن به اینترنت متصل می شوید ، رفته و روی آن كلیك راست كرده و گزینه PROPERTIES را انتخاب كنید.
۷) در قسمت NETWORKING مولفه TCP/IP را انتخاب و PROPERTIES را كلیك كنید. در قسمت GENERAL ‌ اگر USE THE FOLLOW DNS SERVER ADDRESS انتخاب شده بود ، اعداد موجود در آن را با دقت خوانده و در جایی یادداشت كنید و اگر این بخش انتخاب نشده بود ، آن را انتخاب كنید.
۸) دو آدرس DNS نامعتبر را برای PREFERRED DNS SERVER و ALTERNATE DNS SERVER وارد كنید. مثلا برای اولی مقدار ۱.۰.۰.۰ را و برای دومی مقدار ۱.۰.۰.۱ را نسبت دهید.
۹) كامپیوتر خود را RESTART كنید. زیرا تا وقتی كه سیستم را دوباره راه اندازی نكرده اید تغییرات در سیستم اعمال نمی شود.
اكنون مرورگر وب شما تنها به دامنه هایی می تواند متصل شود كه در فایل HOSTS وجود دارند و قادر به اتصال به دامنه های خارج از لیست این فایل نیست.
روش عملكرد به این صورت است كه وقتی كه شما یك دامنه را در مرورگر خود تایپ و ENTER می كنید. ابتدا مرورگر فایل HOSTS را چك می كند. اگر دامنه تایپ شده در آن بود ، از آدرس IP‌ آن استفاده می كند ولی اگر دامنه تایپ شده در فایل HOST یافت نشد ، DNS را كه در تنظیمات TCP/IP وارد كرده اید چك می كند (۱.۰.۰.۰ و ۱.۰.۰.۱ كه در قسمت قبل وارد شد) و چون این دو نیز نامعتبر هستند قادر به پیدا كردن آدرسIP نیست و در نتیجه آن دامنه مسدود می شود.
* نكته : در صورتی كه دیگر نیازی به محدود كردن دامنه ها نداشتید می توانید نسخهBACKUP را جایگزین نسخه تغییر داده و همچنین تنظیمات TCP/IP را به حالت قبل بر می گرداند.