چرا OPERA ؟

▪ OPERA دارای ویژگیهای زیر می‌باشد : OPERA نسبت به IE دارای حجمی اندك و در حدود ۳.۲ مگا بایت می‌باشد همچنین از جاوا نیز پشتیبانی نمی‌كند. بدین لحاظ حافظه كمتری را اشغال می‌كند و به تبع آن نیز …

▪ OPERA دارای ویژگیهای زیر می‌باشد :
OPERA نسبت به IE دارای حجمی اندك و در حدود ۳.۲ مگا بایت می‌باشد همچنین از جاوا نیز پشتیبانی نمی‌كند. بدین لحاظ حافظه كمتری را اشغال می‌كند و به تبع آن نیز از سرعت بالاتری هم برخوردار است. OPERA ویژگیهایی دیگری هم دارد كه می‌تواند آن را دست كم به عنوان یك مكمل قابل اعتنا در كنار IE مطرح سازد.
▪ نگارش اخیر OPERA :
نگارش اخیر OPERA هنوز در مرحله بتا می باشد ، همچنین زبان فارسی را نه بطور صددرصد اما در حد قابل قبولی پشتیبانی می كند.
برای دریافت رایگان OPERA ۷.۲ BETA ۷ (برای ویندوز) می‌توان از این نشانی استفاده كرد. HTTP://WWW.OPRA.COM
در وب سایت مورد نظر ، OPERA با نمایش پیغامی شما را تشویق می‌كند كه با پرداخت مبلغی اندك آن را ثبت نمائید ، اما بدون ثبت هم بخوبی كار میكند.