عمارت کلاه فرنگی که در وسط باغ بزرگی به نام باغ نظر در شیراز ساخته شده در زمان کریم خان زند محل بار عام میهمانان و سفرای خارجی بوده است. کتیبه ها و لچک های این بنای زیبای هشت ضلعی …

عمارت کلاه فرنگی که در وسط باغ بزرگی به نام باغ نظر در شیراز ساخته شده در زمان کریم خان زند محل بار عام میهمانان و سفرای خارجی بوده است. کتیبه ها و لچک های این بنای زیبای هشت ضلعی را کاشیکاری های بدیع زینت بخشیده است. موزه پارس از یک تالار مرکزی گنبد دار و چهار شاه نشین جانبی تشکیل شده که شاه نشین شرقی محل دفن کریمخان بوده است .این موزه تا سال ۱۳۵۰ دایر و فعال بود . پس از یک وقفه ۱۰ ساله که به منظور باز سازی و مرمت صورت گرفت مجددا در سال ۱۳۶۰ باز گشایی شد. در داخل عمارت موزه ۱۱ مجلس نقاشی کار مرحوم استاد آقا صادق نقاش معروف آن دوره دیده میشود و همچنین مقرنس کاریهای زیبای آن در نوع خود بی نظیر است.

آدرس: شیراز خیابان زند - موزه پارس