مدیای مناسب

هر نوع درایوی را كه انتخاب نمایید باید از فرمت صحیح مدیا نیز اطمینان حاصل كنید. در ضمن سرعت مناسب را نیز در نظر بگیرید. گرچه تمام درایوهائی كه در اینجا بررسی كردیم ضبط با سرعت …

هر نوع درایوی را كه انتخاب نمایید باید از فرمت صحیح مدیا نیز اطمینان حاصل كنید. در ضمن سرعت مناسب را نیز در نظر بگیرید. گرچه تمام درایوهائی كه در اینجا بررسی كردیم ضبط با سرعت ۴X بر روی دیسك‌های write_once را پشتیبانی می‌كنند، اما مدیای ۴X هنوز به‌طور گسترده در دسترس نیست.
زیرا بسیاری از فروشندگان هنوز مدیای ۲X را به خریداران عرضه می كنند . دیسك ۲X در یك درایو ۴X به خوبی كار می‌كند اما تنها با سرعت ۲X ضبط می‌شود. بسیاری از فروشندگان از سرعت مدیا چیزی نمی‌گویند . بنابراین قبل از خرید ، مشخصات تولید كننده را كاملاً بررسی نمائید. دیسك‌های كم سرعت‌تر ۲Xارزانتر از دیسك‌های ۴X می‌باشند، به ویژه اگر آنها را به‌طور عمده خریداری نمائید. مدیای ۸X DVD_R با سرعت بسیار بالا نیز بزودی عرضه خواهد شد. اما چنین دیسك‌هائی در ابتدا بسیار گران بوده و به درایوی نیاز خواهد داشت كه سرعت ضبط ۸X را پشتیبانی نماید . تنها مدل در دسترس فعلی Plextor PX_۷۰۸A است، اما دیگر سازندگان اصلی نیز مدل‌های ۸X خود را در آینده نزدیك ارائه خواهند كرد. سرانجام دیسك‌های ۴X DVD+RW rewritable نیز به زودی عرضه می‌شوند. اما این دیسك‌ها تنها توسط تعداد نامحدودی از درایوها (همچون PX_۷۰۸A) پشتیبانی می‌شوند. مجدداً تاكید می‌شود كه برای بدست آوردن سریع‌ترین سرعت نوشتن درایو DVD خود، سریع‌ترین مدیا را انتخاب كنید.