درایوهای چند فرمته

درایوهائی مثل Memorex Dual Format DVD Recorder ، Plextor PX۷۰۸A می‌توانند بر روی دو نوع دیسك DVD+RW ، DVD_RW بنویسند، اما درایوهای دیگری مثل Iomega Super DVD Writer یاLG GSA_۴۰۴۰B از DVD_RAM نیز پشتیبانی می‌كنند. مزیت درایوهائی كه از چند فرمت پشتیبانی …

درایوهائی مثل Memorex Dual Format DVD Recorder ، Plextor PX۷۰۸A می‌توانند بر روی دو نوع دیسك DVD+RW ، DVD_RW بنویسند، اما درایوهای دیگری مثل Iomega Super DVD Writer یاLG GSA_۴۰۴۰B از DVD_RAM نیز پشتیبانی می‌كنند. مزیت درایوهائی كه از چند فرمت پشتیبانی می‌كنند این است كه با استفاده از آنها می‌توانید از هر فرمت دیسكی كه ساده‌تر بوده و مناسب‌ترین قیمت را دارد، استفاده نمایید.