درایوهای DVD جدید

درایوهای DVD قابل بازنویسی اكنون به سرعت جایگزین مدل‌های CD_RW می‌شوند. آنها روش سریع، ارزان و ساده‌ای را برای ذخیره ساختن مقادیر بسیار زیاد اطلاعات ارائه نموده و امكان ضبط فیلم …

درایوهای DVD قابل بازنویسی اكنون به سرعت جایگزین مدل‌های CD_RW می‌شوند. آنها روش سریع، ارزان و ساده‌ای را برای ذخیره ساختن مقادیر بسیار زیاد اطلاعات ارائه نموده و امكان ضبط فیلم یا برنامه‌های تلویزیونی ضبط شده را بر روی DVD و سپس پخش برنامه از DVD استاندارد، فراهم می‌سازند.
تمام درایوهائی كه در اینجا توصیه نموده‌ایم می‌توانند بر روی مدیا یك بار نوشتنی ۴X ضبط كنند. در آزمایش‌هائی كه ما انجام دادیم ضبط دو ویدیویی ۱۰ دقیقه‌ای در حدود ۴ تا ۶ دقیقه وقت برد. اما Plextor PX_۷۰۸A اولین درایوی است كه از ضبط ۸XDVD+R پشتیبانی می‌كند و طبق ادعای Plextor این درایو حتی می‌تواند اطلاعات را با سرعت ۸X به بعضی مدل‌های ۴X انتقال دهد. اكثر درایوها به نوشتن در حداكثر سرعت مدیا محدود می‌شوند. ما نوشتن ۷۰۸A را در سرعت X۴ آزمایش نمودیم. (Plextor لیست مدل‌های مدیای ۴X را كه با سرعت X۸ مورد آزمایش قرار داده در وب سایت خود آورده است). به‌طور كامل زمان صرف شده برای ضبط DVD_RW معمولا بیشتر از زمان صرف شده برای ضبط DVD+RW می‌باشد. دلیل این مسئله این است كه درایوهای DVD_RW معمولاً باید تمام دیسك را قبل از آغاز نوشتن فرمت كنند در حالیكه درایوهای DVD+RW باید بخش‌هائی از دیسك را در ابتدا فرمت نمایند. علاوه بر سرعت درایو، مسئله دیگری كه باید در نظر گرفته شود فرمت rewritable آن است. دو فرمت اصلی یعنیDVD+RW ، DVD_RW با یكدیگر سازگار نیستند: اگر درایوی بخرید كه تنها فرمت DVD+RW را پشتیبانی كند نمی‌توانید به وسیله آن بر روی دیسك‌های DVD_RW نیز بنویسید و بالعكس.