سخت افزار چیپ ستهای اینتل، VIA و NVIDIA

همان گونه كه سرعتهای ریز پردازنده‌ها افزایش می‌یابد، سرعت بقیه قطعات كامپیوتر نیز باید بیشتر شود؛ در غیر این صورت ، تنگناهائی برای داده‌ها به وجود خواهد آمد كه كارایی سیستم …

همان گونه كه سرعتهای ریز پردازنده‌ها افزایش می‌یابد، سرعت بقیه قطعات كامپیوتر نیز باید بیشتر شود؛ در غیر این صورت ، تنگناهائی برای داده‌ها به وجود خواهد آمد كه كارایی سیستم را كاهش می‌دهد.
متأسفانه ، هیچ كدام از قطعات دیگر كامپیوتر سرعت پردازنده‌ها را ندارند، در نتیجه، حتی وقتی گذرگاه‌های (bus) داده‌ای و زیر مجموعه‌های دیگر افزایش زیادی در سرعت پیدا می‌كنند باز هم از لحاظ سرعت پردازش داده‌ها از ریزپردازنده عقب می‌مانند. اما اگر چیپ ست (chipset) درست با پردازنده درست تركیب شود می‌تواند مشكل عقب ماندن قطعات دیگر را حل كند.