شرکت Western Digital

دیسكهای سخت سری WD Caviar SE SATA محصول Western Digital در مدلهای مختلف تا ۲۵۰ گیگابایت عرضه شده است كه همگی سرعت دورانی ۷۲۰۰ دور در دقیقه را دارند.

دیسكهای سخت سری WD Caviar SE SATA محصول Western Digital در مدلهای مختلف تا ۲۵۰ گیگابایت عرضه شده است كه همگی سرعت دورانی ۷۲۰۰ دور در دقیقه را دارند.