دیسكهای سخت Maxtor

دیسكهای سخت سری DiamondMax Plus ۹ محصول Maxtor در پنج ظرفیت مختلف عرضه شده است: ۶۰ گیگابایت، ۸۰ گیگابایت، ۱۲۰ گیگابایت، ۱۶۰ گیگابایت، و ۲۰۰ گیگابایت. هم نوع با رابط Ultra ATA ( تا ۱۳۳ مگابایت در ثانیه ) و …

دیسكهای سخت سری
DiamondMax Plus ۹ محصول Maxtor در پنج ظرفیت مختلف عرضه شده است: ۶۰ گیگابایت، ۸۰ گیگابایت، ۱۲۰ گیگابایت، ۱۶۰ گیگابایت، و ۲۰۰ گیگابایت. هم نوع با رابط Ultra ATA ( تا ۱۳۳ مگابایت در ثانیه ) و هم نوع با رابط SATA (تا ۱۵۰ مگابایت در ثانیه) در بازار وجود دارد. سرعتهای دورانی همه این مدلها ۷۲۰۰ دور در دقیقه است و هم مدلهای با بافرهای ۲ مگابایتی و هم مدلهای با بافر ۸ مگابایتی وجود دارد.