سیستمهای خنك كننده

پیش از آنكه سرعت ساعت كامپیوتر خود را افزایش بدهید (بالاتر از سرعت رسمی آن كنید) بهتر است به فكر یك سیستم خنك كننده خوب باشید. كسانی كه عمل تندسازی ساعت (OVERCLOCK) را انجام می‌دهند خوب …

پیش از آنكه سرعت ساعت كامپیوتر خود را افزایش بدهید (بالاتر از سرعت رسمی آن كنید) بهتر است به فكر یك سیستم خنك كننده خوب باشید. كسانی كه عمل تندسازی ساعت (OVERCLOCK) را انجام می‌دهند خوب می‌دانند كه تندسازی بدون یك سیستم خنك كننده خوب به معنی سوزاندن پردازنده یا تخته مدار مادر است. با آنكه راه حلهای ابداعی مختلفی مانند نیتروژن مایع وجود دارد، اكثراً از سیستم خنك كننده تغییر فاز ( phase _ change ) بهره می‌گیرند.