انواع جعبه‌ها

انواع مختلفی از جعبه‌های كامپیوتر در بازار وجود دارد، و نوعی را كه انتخاب می‌كنید تا حدود زیادی به اندازه كامپیوتری كه می‌خواهید بسازید بستگی دارد.

انواع مختلفی از جعبه‌های كامپیوتر در بازار وجود دارد، و نوعی را كه انتخاب می‌كنید تا حدود زیادی به اندازه كامپیوتری كه می‌خواهید بسازید بستگی دارد.