NVIDIA

شركت NVIDIA كه به دلیل كارتهای ویدئویی پیشرفته خود شهرت دارد نیز وارد میدان تولید چیپ ست شده است. NVIDIA چیپ ست یك تراشه‌ای nForce۳ را به بازار عرضه كرده است. این چیپ ست برای سیستم‌های تك پردازنده‌ای …

شركت NVIDIA كه به دلیل كارتهای ویدئویی پیشرفته خود شهرت دارد نیز وارد میدان تولید چیپ ست شده است.
NVIDIA چیپ ست یك تراشه‌ای nForce۳ را به بازار عرضه كرده است. این چیپ ست برای سیستم‌های تك پردازنده‌ای اتلن ۶۴ طراحی شده است و خصوصیات زیر را دارد :
AGP ۸X ؛ USB۲.۰؛ (۰+۱ ،۱،۰) RAID ؛ SATA ؛ Ultra ATA ؛ صدای AC ۹۷ ۲.۱ ؛ و سازگاری با ACPI ۲.۰ و PowerNow .