چیپ ستها (CHIPSET)

رساناهای بزرگراه داده‌ای: اینتل پردازنده بدون چیپ ست حرفی برای گفتن ندارد. در زیر به چند چیپ ست مهم بازار امروز اشاره می‌كنیم. اینتل: شركت اینتل چیپ ست برای پردازنده‌های P۴ خود …

رساناهای بزرگراه داده‌ای: اینتل
پردازنده بدون چیپ ست حرفی برای گفتن ندارد. در زیر به چند چیپ ست مهم بازار امروز اشاره می‌كنیم.
اینتل: شركت اینتل چیپ ست برای پردازنده‌های P۴ خود طراحی كرده است:
۸۶۵ ،۸۷۵P و ۸۴۵ . چیپ ست ۸۷۵P گذرگاههای سیستمی ۸۰۰ مگاهرتزی و ۵۳۳ مگاهرتزی را پشتیبانی می‌كند، در حالی كه چیپ ستهای ۸۶۵ و ۸۴۵ گذرگاههای ۸۰۰ مگاهرتری ، ۵۳۳ مگاهرتزی ، و ۴۰۰ مگاهرتزی را پشتیبانی می‌كنند. همه این چیپ ستها از AGP ۸X ، USB۲.۰ ، Serial ATA ، Utra ATA/۱۰۰ ، RAID ، و GbE (یعنی Gigabit Ethernet) نیز پشتیبانی می‌كنند.