پردازنده AMD

شركت AMD در سپتامبر ۲۰۰۳ با پردازنده‌های Athlon ۶۴ FX و Athlon ۶۴ For Desktops (برای كامپیوترهای رومیزی) به میدان آمد. درست خوانده‌اید، این اتلنها برنامه‌های كاربردی ۶۴ بیتی را به اجراء درمی‌آورند. از …

شركت AMD در سپتامبر ۲۰۰۳ با پردازنده‌های Athlon ۶۴ FX و Athlon ۶۴ For Desktops (برای كامپیوترهای رومیزی) به میدان آمد. درست خوانده‌اید، این اتلنها برنامه‌های كاربردی ۶۴ بیتی را به اجراء درمی‌آورند. از آن بهتر، AMD پردازنده‌های Athlon ۶۴ را طوری طراحی كرده است كه با برنامه‌های كاربردی ۳۲ بیتی متورد استفاده امروز سازگار باشد.
پردازنده‌های Athlon ۶۴ در مدلهای ۲.۲ گیگاهرتزی و ۲ گیگاهرتزی عرضه شده‌اند. Athlon ۶۴ For _ ۵۱ كه برای رقابت با P۴ Extreme طراحی شده است یك گذرگاه سیستم ۸۰۰ مگاهرتزی را پشتیبانی می‌كند و یك مگابایت نهانگاه سطح دوم دارد. Athlon ۶۴ رابط حافظه PC ۲۷۰۰ DDR را پشتبانی می‌كند، كه در نتیجه، سرعت گذرگاه سیستمی ۴۰۰ مگاهرتزی را به دست می‌دهد.