۱۵ خرداد ـ ۵ ژوئن ـ زادروز دکتر فریدون وردی نژاد روزنامه نگار معاصر و موسس روزنامه های " ایران " ، " الوفاق " ، " ایران دیلی " و دانشکده خبر

فریدون وردی نژاد - دکتر در مدیریت - در این روز در سال ۱۳۳۵ خورشیدی چشم به جهان گشود. وی به موازات روزنامه نگاری در دانشکده های مختلف ،" روزنامه نگاری و علوم ارتباطات " تدریس کرد …

فریدون وردی نژاد - دکتر در مدیریت - در این روز در سال ۱۳۳۵ خورشیدی چشم به جهان گشود. وی به موازات روزنامه نگاری در دانشکده های مختلف ،" روزنامه نگاری و علوم ارتباطات " تدریس کرد و یک دهه مدیر خبرگزاری ملی - ایرنا - بود. وردی نژاد در ۱۳۷۳ با تلاش فراوان که می توان آن را فداکاری و حتی مشقت خواند، روزنامه ایران را تاسیس کرد که بدون هرگونه ملاحظه در خدمت ایران و ایرانیان باشد. وی سپس با هدف ایجاد دوستی و تفاهم میان ایران و همسایگان عرب،روزنامه الوفاق را به زبان عربی منتشر ساخت. آنگاه به تاسیس روزنامه انگلیسی زبان " ایران دیلی " همت گمارد تا ایران حال و ایران گذشته و فرهنگ و تمدن و اقتصاد و هنر و ادبیات آن را به سایر ملل بشناساند و بیگانگان مقیم ایران را در جریان اخبار درست تحولات ایران و بیانات مقامات آن قرار دهد. تاسیس این روزنامه ها که به موازات گسترش و ارتقاء و بهبود کیفیت کار " ایرنا " بود وردی نژاد را قانع نساخت که کار دولتی را با آموزگاری در دبستان آغاز کرده بود تا بتواند درآمد برای ادامه تحصیل در دانشگاه داشته باشد . وی که توجه به نسل جوان و آموزش عمومی آن داشت مجله ایران جوان و روزنامه دنیای ورزش را تاسیس کرد. او متوجه " نبود یک مرکز دولتی نشر کتاب" شده بود، مرکزی که به مولفان به یک چشم بنگرد ، و به همین لحاظ به منظور تشویق مولفان و مترجمان و تسهیل کار آنان یک مرکز بزرگ نشر کتاب به وجود آورد. دکتر وردی نژاد خیلی زود درک کرده بود که ایران دچار کمبود روزنامه نگار متخصص و حرفه ای است ؛لذا با تلاش فراوان دانشکده خبر را تاسیس کرد و خود به تدریس در آن پرداخت. در زمینه روزنامه نگاری، دکتر وردی نژاد معتقد به جریان آزاد اطلاعات، رعایت اصول روز نامه نگاری و خبرگیری و خبر نویسی ، احترام به اصول اخلاقی روزنامه نگاری و مخالف شدید سانسور است. وی اجازه نداد که مطالب در روزنامه ایران و نشریات وابسته حتی دچار "خود سانسوری " شود و قربانی همین باور خود گردید ، در قوه قضایی دارای چند پرونده شد و یک بار هم برای مدتی کوتاه بازداشت گردید. او که در علوم ارتباطات و تجربه روزنامه نگاری شهرت بسیار دارد صاحب فرضیه " آموزش عمومی " از طریق رسانه ها است و در طول مدیریت بر روزنامه ایران و " ایرنا " تلاش کرد که گزارشها و مطالب با این هدف نگاشته شود و در روزنامه ایران صفحات تاریخ و ستونهای " دانایی " و " دانش و زندگی " و ...را به وجود آورد. در این صفحه و ستونها بود که بار دیگر کوروش را " کوروش بزرگ " نوشتند و همچنین شاهان دیگر و گذشته وطن به همان صورتی که بود به یاد آورده شد که دیگر،باقی ماند. پس از انقلاب و پیش از مدیریت وردی نژاد کسی جرات این کار را نداشت،گرچه منعی هم نبود. او حتی در نوشتن حوادث شهری و اتفاقات به خبرنگاران روزنامه ایران سفارش کرده بود که مطلب را طوری بنویسند که آموزنده باشد و هرکس از لغزش و اشتباه دیگری درس عبرت بگیرد. او اجازه داد که عکس دکتر مصدق را که نوه اش در بغلش بود و ناشتایی می خورد در صفحه اول روزنامه ایران به قطع درشت چاپ کنند که تا آن تاریخ در مطبوعات ایران سابقه نداشت. از کارهای بزرگ وردی نژاد در تاریخ روزنامه نگاری ایران؛ یکی این بود که برای تحریریه روزنامه ایران از روزنامه نگاری قدیمی که تا آن زمان خانه نشین بودند و یا در خارج از کشور زندگی می کردند دعوت به کار کرد و به رغم مخالفت بعضی گروهها و حتی مقامات مربوط دولتی به آنان سمت دبیری و سردبیری داد و اعلام کرد که مسئولیت کار آنان را شخصا بر عهده می گیرد و به این ترتیب بسیاری از دبیران سابق روزنامه های کیهان و اطلاعات که پس از انقلاب اخراج شده بودند بکار روزنامه نگاری در موسسه ایران باز گشتند. علاقه این روزنامه نگاران قدیمی به وردی نژاد به حدی است که به محض تغییر مقام او از دنیای خبر به جهان دیپلماسی ،روزنامه ایران را ترک گفتند. دکتر وردی نژاد همچنین در طول مدیریت خود بر خبرگزاری ، بسیاری از کارکنان سابق خبرگزاری را که پس از انقلاب برکنار شده و یا برای ادامه کار مراجعت نکرده بودند به دفتر خود دعوت کرد و از آنان دلجویی بعمل آورد که کاری بزرگ منشانه بود و بر محبوبیت او در جامعه روزنامه نگاران افزود. وردی نژاد که فردی میانه رو و پرگماتیست است و با همکاران رفتاری بسیار صمیمانه و دوستانه دارد طرحهایی برای ایجاد یک خبرگزاری غیر متعهد بین الملل داشته است که به علت خصلت پشت کار داشتن گمان نمی رود تا تحقق این آرزو آرام بگیرد. او با مطالعات و تجربیاتی که دارد نمی تواند به صداقت خبرگزاری های بین الملل موجود اعتماد داشته باشد. وی مبتکر شیوه خاص در خبر نوشتن است که با رعایت آن، خبر، منصفانه و بی طرفانه تنظیم می شود و زوائد و هدفهای خبرگزاری های خارجی و ادارات روابط عمومی به آن راه نخواهد یافت و یا در حداقل خواهد بود. محافل مطبوعاتی تغییر مقام وردی نژاد را از خبر به دیپلماسی کاری داوطلبانه ندانسته اند و بر این باورند که وی قربانی اعتقاد خود به بی طرفانه بودن کار روزنامه نگاری و در مورد یک رسانه دولتی،متساویا در خدمت هر سه قوه حکومتی بودن آن شد و زیر بار یک قوه مثلا قوه اجرایی که سازی دیگر می نواخت نمی رفت. انتظار می رفت که مقام بعدی او وزارت ارشاد باشد تا دانش و تجربه خود را در حل مسائل رسانه های کشور بکار برد که سر از چین در آورد و سفیر ایران در چین شد. باید دانست که دکتر وردی نژاد از دهها سال پیش متوجه اهمیت چین برای ایران شده بود و بارها به تحریریه روزنامه هایش و ایرنا تاکید کرده بود که در مورد چین جز حقیقت نویسی گامی برندارند؛ مثلا هنگ کنگ را هنگ کنک چین و تایوان را تایوان چین بنویسند و به نویسندگان ستون و صفحه تاریخ گفته بود که اهمیت جهانی چین و فرهنگ و تمدن آن را و این که در آینده بزرگترین قدرت جهان خواهد شد از نظر دور ندارند. وردی نژاد دارای تالیفات و تحقیقات متعدد است و در ساعات فراغت به کار تحقیق ادامه می دهد. وی که از انقلابیون اولیه( سالهای ۵۵ تا ۱۳۵۷)است در جریان جنگ با عراق اسلحه به دست گرفت ،به مساعی جنگ کمک فراوان ، و در دفع دشمن و حفظ تمامیت وطن جانفشانی کرد.