میرحسین موسوی خامنه

● محل و تاریخ تولد : خامنه - ۱۳۲۰
● تحصیلات :
كارشناسی ارشد معماری و شهرسازی دانشگاه ملی سابق ( شهید بهشتی)؛ تاریخ اخذ ۱۳۴۸.
مطالعه‌ی معمار‌ی سنتی / تخصص هنری : اصول اربعه‌ی معماری …

محل و تاریخ تولد :

خامنه - ۱۳۲۰

تحصیلات :

كارشناسی ارشد معماری و شهرسازی دانشگاه ملی سابق ( شهید بهشتی)؛ تاریخ اخذ ۱۳۴۸.

مطالعه‌ی معمار‌ی سنتی / تخصص هنری : اصول اربعه‌ی معماری سنتی، طرح مساجد

سوابق شغلی :

مدرس دانشگاه ملی (شهید بهشتی) سال ۱۳۵۳-۱۳۵۴؛

استادیار دانشگاه ملی (شهید بهشتی) سال ١٣٥٤-١٣٥٦؛

عضو شورای مركزی حزب جمهوری اسلامی از سال ١٣٥٧-١٣٦٠؛

دبیر و مدیر مسؤول روزنامه‌ی جمهوری اسلامی؛

وزیر امور خارجه‌ی جمهوری اسلامی ایران ؛

نخست وزیر جمهوری اسلامی ایران ازسال ١٣٦٠-١٣٦٨؛

مشاور سیاسی رییس جمهور؛

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از سال ١٣٦٨ تاكنون؛

استادیار علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس ١٣٦٨-١٣٧٦؛

مشاور عالی رییس جمهور از سال ١٣٧٦ تا كنون؛

رئیس فرهنگستان هنر از سال ١٣٧٨ تاكنون؛

رئیس دفتر سیاسی حزب (١٣٥٨).

عضویت‌ در مجامع‌ علمی‌ و هنری :

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی از ۱۳۵۷ تاكنون.

فعالیت‌های علمی و هنری :

شركت در یازده نمایشگاه نقاشی انفرادی و جمعی:

برای مثال، در تالار قندریز موزه‌ی هنرهای معاصر، نگارخانه‌ی نیاوران و ...

طراحی برای دانشگاه شاهد

طراحی گلستان شهدای اصفهان

طراحی بنای یادبود شهید خرازی

طراحی مجموعه فرهنگی - تجاری بین الحرمین در شیراز

طراحی مسجد سلمان فارسی برای نهاد ریاست جمهوری

طراحی مركز مطالعات استراتژیك

طراحی مجموعه‌ی كانون توحید، تهران

طراحی سازمان مركزی آب و فاضلاب

طراحی بنای یادبود شهدای هفتم تیر

آشنایی‌ با زبانها :

انگلیسی

عربی