طالع بینی سال ۱۳۸۵ سگ

● موذی
سگ موجودی غمناك و نگران است، همیشه حالت دفاعی به خود می گیرد و لحظه ای این حالت را ترك نمی كند. او همیشه در حال نگهبانی است و هوشیارانه اطراف ار زیر نظر دارد.
او موجودی درون …

موذی

سگ موجودی غمناك و نگران است، همیشه حالت دفاعی به خود می گیرد و لحظه ای این حالت را ترك نمی كند. او همیشه در حال نگهبانی است و هوشیارانه اطراف ار زیر نظر دارد.

او موجودی درون گراست كه به سختی احساسات واقعی خود را آشكار می كند و آن هم زمانی است كه حقیقتا ضرورت این كار را احساس كند. او بیش از خد یك دنده است و می داند كه چه می خواهد. او اغلب با بدگمانی، دلواپس زبان تیز و صراحت ناخوشایند و شدید خود است.

سگ بیش از هر كس به كلیات موضوع توجه نمی كند و در جزئیات مسائل غرق می شود و مرتب انتقاد می كند. به نظر می رشد كه او در برخورد با هر چیز، بی برو و برگشت، دنبال عیوب می گردد؛ چرا كه در حقیقت بدبین ترین موجود دنیاست و هر چیز را در چهاچوب قوانین طبیعی آن می پذیرد.

او همواره پیش از دیگران علیه بی عدالتی فریاد می زند؛ زیرا شجاعت این كار را دارد.

او ممكن است كمی گوشه گیر و بی اعتنا باشد؛ اما روحیه انتقادی، ذوقطنز و نیز عظمت آشكار روحش، او را زا متهم شدن به تنگ نظری و خود پسندی بر كنار می دارد.

فراموش نكنید كه سگ موجودی غیر اجتماعی است و از هر نوع شلوغی گریزان است. او در روابط عاشقانه، بی احساس به نظر می رسد؛ اما این تصور نادرست است. در واقع، علت اصلی این حالت، نگرانی، شك و بی اعتمادی اون نسبت به احساسات خود و دیگران است. با تمام این عیوب، می توان اصیل ترین خصلت های ذاتی انسان را یك جا در وجود سگ پیدا كرد. سگ باوفا، راستگو، درستكار و بسیار وظیفه شناس است. شما می توانید به او اعتماد كنید؛ چرا كه هیچ گاه ناامیدتان نخواهد كرد. او بهتر از هر كسی رازدار است؛ زیرا در شعور و رازداری گوی سبقت را از همگان ربوده است. او از بازگو كردن رازها و صحبت های خصوصی دیگران بیزار است. موضوع صحبت های سگ مبتذل و بی قد و قیمت است و گاهی منظور خود را نادرست بیان می كند.

او به ندرت در جمع خود نمایی می كند؛ اما بسیار با هوش است و هیچ كس بهتر از او نمی تواند به صحبت های دیگران گوش فرا دهد.

سگ به آسانی می تواند اعتماد دیگران را به خود جلب كند و حق نیز همین است. او همیشه نهایت تلاش خود را برای دیگران می كند و در فداكاری تا مرز فدا شدن پیش می رود. همگان به او احترام گذاشته و ارزش خاصی برایش قائلند و حق دارند، چرا كه شایسته احترام است.

در طول تاریخ، اغلب قهرمانان عدالت، در سال سگ متولد شده اند؛ زیرا از دید سگ هر نوع بی عدالتی منفور است و تا زمانی كه بی عدالتی رخت از جهان بر نبندد، نباید از پا نشست.

سگ از بی بند و باری دیگران، جنگ، وقایع ناگوار، شكست، بیكاری، گرسنگی مردم جهان و فاجعه های انسانی در گذشته، حال و آینده رنج می برد. خوشبختانه به ندرت اتفاق می افتد كه سگ قهرمان، هدف بی ارزشی را تعقیب كند. او همیشه می داند كه چه می خواهد و به آن دست می یابد.

سگ، فیلسوف و معلم اخلاق است و از مادیات روی گردان است. وقتی پولی به دست بیاورد؛ سخاوتمندانه خرجش می كند و اهمیتی برای آن قائل نیست. در واقع، او علاقه ای به پول ندارد. سگ چه ولگرد ابشد و چه ناز پروده، دوستدار سادگی است و هیچ گاه از بی ساز و برگ بودن، نگران نمی شود، اما اگر به هر علت نیاز ناگهانی به پول پیدا كند، هیچ كس بهتر از او، راه به دست آوردن آن را نمی داند.

سگ با وفا، می تواند سرپرست بی نظیری برای واحدهای صنعتی، رهبر فعالی برای اتحادیه ها،‌روحانی و مربی چیره دستی باشد؛ اما در هر حال او سخنوری با نظرات و عقاید اصیل و عمیق است. او در صورت لزوم قادر است مردم را رهبری كند و مردم نیز از پیروی او خشنود خواهند شد؛‌ زیرا شرافت، صداقت و ویژگی های مثبت سگ را در هیچ نماد دیگری نمی توان یافت؛ افزون بر این نشانی از جاه طلبی در او دیده نمی شود.

سگ در عشق نیز صادق و ثابت قدم است؛ اما تا عمر دارد، درگیر مشكلات احساسی خواهد بود كه خود مسبب آنهاست؛ زیرا با هیجانات مداوم، احساسات ناپایدار، شك و نگرانی همیشگی اش شریك عشق خود را می آزارد و همیشه دلواپس است.

سگ در كنار اسب خوشبخت خواهد بود؛ زیرا اسب در قبال اندكی آزادی عمل، به سگ اجازه می دهد كه اهداف خود را تعقیب كند.

زندگی سگ با ببر به جنگ این دو با زمین و زمان منجر خواهد شد. این دو به بهانه عدالت خواهی و حقیقت طلبی با یك دیگر متحد شده و دست به ماجراجویی خواهند زد. در حقیقت، سگ خود را با ببر همفكر و همكار می بیند.

سگ در كنار گربه آرام و متین، بخت زیادی برای رسیدن به زندگی آرام و مسالمت آمیز دارد. اژدها مغرورتر از آن است كه بتواند روحیه انتقادی و زبان تند و گزنده سگ را تحمل كند. سگ، بز را خودخواه و كوته اندیش می داند و نمی تواند با او كنار بیاید.

سه دوره زندگی سگ در بی اعتمادی و تردید و به دلیل گرفتاری های شغلی، به سختی سپری می شود. دوران كودكی او بی سامان است و در دوران جوانی با مشكلات زیادی دست به گریبان می شود. در میانسالی به دلیل گرفتاری های شغلی، احساس ناامیدی و شكست می كند و در دوران پیری، همواره از این كه كاری برای انمجام دادن ندارد، تاسف می خورد!

در هر صورت، سگی كه روز متولد شده در مقایسه با سگی كه شب هنگام زاده شده، زندگی آرام تر و كم دردسر تری خواهد داشت؛ افزون بر این. وظیفه سگ در شب نگهبانی از خانه است. او همواره بیدار و مراقب است، برای فراری دادن و ترساندن دزدها پارس می كند و فرصتی برای استراحت ندارد. كوتاه سخن آن كه سگ های زاده شده در شب، ناچار باید به زندگی سگی تن در بدهند.