۸ دی ـ ۲۹ دسامبر ـ قتل عام سرخپوستان سو

۲۹ دسامبر سال ۱۸۹۰ واحد هفتم سواره نظام امریكا یك اردوگاه سرخپوستان از قبیله « سو » را در ایالت داكوتای جنوبی در كنار نهر « ووندد نی » مورد حمله قرار داد.این حمله با شلیك توپ همراه …

۲۹ دسامبر سال ۱۸۹۰ واحد هفتم سواره نظام امریكا یك اردوگاه سرخپوستان از قبیله « سو » را در ایالت داكوتای جنوبی در كنار نهر « ووندد نی » مورد حمله قرار داد.این حمله با شلیك توپ همراه بود كه ضمن آن « بیگ فوت» رئیس قبیله و شماری دیگر از زن و مرد و كودك سرخپوست كشته شدند . پاره ای از گزارشها شمار كشته شدگان را ۱۵۳ تن سرخپوست و ۲۵ نظامی و بعضی گزارشها ۳۰۰ سرخپوست نشان می دهد. این حمله متعاقب قتل«سیتینگ بول» و یازده تن دیگر از سران قبیله « سو » صورت گرفت كه دوهفته پیش از آن در ۱۵ دسامبر روی داده بود.

اوایل دسامبر به مقامات دولتی امریكا گزارش رسیده بود كه سرخپوستان قبیله سو در حال رقص ارواح هستند كه ممكن است پس از آن در صدد پس گرفتن اراضی خود از سفید پوستان بر آیند و حمله كنند . مقامات دولتی بر پایه خاطره جنگ « سیتینگ بول » با نیروهای ژنرال كاستر در ۲۵ ژوئن سال ۱۸۷۶ كه ضمن آن كاستر و همه افراد سواره نظام كشته شدند در صدد دستگیری سیتینگ بول برآمدند كه ضمن آن وی و ۱۱ تن دیگر كشته شدند.

«بیگ فوت » پس از شنیدن این خبر با بیش از سیصد تن عازم« ووندد نی» شد كه در محاصره واحد هفتم قرار گرفت و با كسانش كشته شد.

این آخرین درگیری بزرگ بومیان آمریكا ی شمالی با مهاجران سفید پوست بود كه از سال ۱۶۰۷ میلادی پس از ورود انگلیسی ها به شمال آمریکا (ویرجینیا) آغاز شده بود.

به مناسبت كشتار « ووندد نی » هر سال مراسمی از سوی سرخپوستان در این محل برپا می شود.