باغ عباس آباد بهشهر

به سالهای ۱۰۲۱-۱۰۲۰ هجری قمری، همزمان با تاسیس شهر الشرف البلاد (بهشهركنونی) به دستور شاه عباس اول صفوی مجموعه تاریخی عباس‌آباد بهشهر به دست هنرمندان، معماران و مهندسان ایرانی …

به سالهای ۱۰۲۱-۱۰۲۰ هجری قمری، همزمان با تاسیس شهر الشرف البلاد (بهشهركنونی) به دستور شاه عباس اول صفوی مجموعه تاریخی عباس‌آباد بهشهر به دست هنرمندان، معماران و مهندسان ایرانی احداث گردیده است.

مجموعه مذكور شامل سد، بنای مركز مخزن سد، حمام، باغ، محوطه گلباغ ( ایستگاه توزیع آب)، محور آبرسانی به طول۶۰۰ متر، دو برج آجری، واحد صنعتی (آسیاب آبی)، محل احتمالی كاخ پادشاهان صفوی و مراكز پخت سفال و آجر و همچنین واحدهای مسكونی بخش خدمه، جاده‌های سنگ‌فرش ورودی به مجموعه و همچنین جاده‌های سنگفرش از محل باغ به كاخ و از محل باغ به محل آسیاب می‌باشد.

مجموعه مذكور با شماره ۷۴۵ به ثبت آثار تاریخی و فرهنگی كشور رسیده است. آغاز پژوهش باستان شناختی در مجموعه مذكور به سال ۱۳۷۹ خورشیدی می‌رسد و با خاك‌برداری و پیگردی بنای حمام شروع گردیده است كه علاوه بر بنای حمام، سبب شناسایی قسمتهایی از باغ گردیده است.

در اواخر سال ۱۳۸۱خورشیدی، فصل سوم به منظور بررسی و تعیین دقیق حریم مجموعه تاریخی عباس‌آباد آغاز شد كه موجب شناسایی اماكنی گردیده كه تا كنون توسط هیچ محقق و پژوهشگری معرفی نشده است.