امامزاده طاهر از نوادگان امام زین العابدین (ع) می باشد مرقد آن معصوم زاده در جنب اتوبان تهران و قزوین و در منطقه مهرشهر واقع شده است.مساحت اراضی آن آستان بالغ بر شش هكتار است كه …

امامزاده طاهر از نوادگان امام زین العابدین (ع) می باشد مرقد آن معصوم زاده در جنب اتوبان تهران و قزوین و در منطقه مهرشهر واقع شده است.مساحت اراضی آن آستان بالغ بر شش هكتار است كه در آن ساختمان حرم، صحن مطهر، پارك و فضای سبز، پارك كودك، پاركینگ خودرو، قبرستان مسلمین و وضوخانه و بلوار شمالی با آبنمایی زیبا احداث شده است. ساختمان قدیم بقعه به علت فرسودگی بنا و انفكاك دیوارها در سال ۷۴ با تلاش و همت مسوولین تخریب و ساختمان جدید با طرحی زیبا در مساحت ۱۴۰۰ مترمربع بنا گردیده كه دارای یك گنبدخانه، دو شبستان زنانه و مردانه، دو رواق شمالی و جنوبی، دو گلدسته و یك ایوان الحاقی زیبا است كه با نذورات ضریح و كمكهای مردمی كاشیكاری و كل ساختمان حرم در حال اجرا می باشد. ضریح مطهر در سال ۷۹ كه به شكل سنتی ساخته شده نصب گردید.

پارك و فضای بازی كودكان به مساحت شش هزار مترمربع در ضلع جنوبی حرم نمایی زیبا به آن بقعه بخشیده است. آن آستان از یك وضوخانه كه در دو طبقه و به شكل زیبایی ساخته شده به زوار خدمات می دهد. پاركینگ خودرویی بقعه به مساحت یك هكتار جهت رفاه زوار احداث شده است. در حال حاضر بقعه مذكور دارای طرح جامعه بوده و با مراكز فرهنگی و مذهبی و رفاهی در نظر گرفته شده در آن امید است كانون فرهنگی و مذهبی ای در منطقه ایجاد شود. احداث بلوار شمالی با یك آبنمای زیبا و تكمیل سر درب و دیوار نمایی چشم نواز برای زوار ایجاد می نماید. در روز عاشورای حسینی كلیه دستجات عزاداری مناطق مهرشهر و گلشهر و حومه به آن بقعه مراجعه كرده و پس از عرض ارادت به بارگاه امامزاده به محل های خود مراجعه می نمایند.