پروانش

به معنی رام vincare نام انگلیسی این گیاه و نام علمی هر دو از واژه لاتین كردن و اسیر كردن گرفته شده و وجه تسمیه آن ساقه های خزنده مهاجم این گیاه است. د رنزد رومیان باستان گیاه پروانش علامت …

به معنی رام vincare نام انگلیسی این گیاه و نام علمی هر دو از واژه لاتین كردن و اسیر كردن گرفته شده و وجه تسمیه آن ساقه های خزنده مهاجم این گیاه است. د رنزد رومیان باستان گیاه پروانش علامت قربانی دادن و مرگ بوده و در انگلستان قرون وسطی این گیاه مترادف با اعدام بوده است. بنابر یك سنت قدیمی ایتالیایی ها شاخه هایی از این گیاه را بر روی گور كودكان فوت شده میگذاشته اند و به این گیاه عنوان ۰۳۹;۰۳۹; فیوردی مورته۰۳۹;۰۳۹; یا ۰۳۹;۰۳۹; گل مرگ۰۳۹;۰۳۹; داده بوده اند .

گیاه پروانش در قدیم به گیاه جادوگر نیز مشهور بوده است و مردم آن را با نام ۰۳۹;۰۳۹;بنفشه ی جادوگران۰۳۹;۰۳۹; می شناخته اند. این گیاه یكی از اجزای همیشگی شربت عشق – معجونی خوفناك از تركیب كوبیده ی گیاه پروانش (گل تلگرافی) با كرم خاكی و آبرون كبیر- بوده است. كولپپر این گیاه را وابسته به سیاره ی ناهید (زهره) میدانسته و می نویسد: ۰۳۹;۰۳۹; اگر مرد و زن برگهای گیاه پروانش را بخورند بین آن دو عشق به وجود می آید. ۰۳۹;۰۳۹; در فرانسه این گیاه نماد دوستی است .

از نظر پزشكی پروانش یا گل تلگرافی یك قابض شفابخش است. برگهای تازه ی آن را بر روی زخم میمالند و یا در حفره بینی فرو میكنند و خونریزی را بند می آورند پمادی از برگهای كوبیده آن برای بواسیر بسیار مفید است. هنوز هم این گیاه را به عنوان قابض مصرف میكنند و چای آن را برای درمان خونریزیهای شدید ماهانه خانمها و همچنین خونریزی لثه تجویز مینمایند. پروانش همچنین تا حدودی مثل یك مسكن عمل میكند و برای رفع نگرانیهای عصبی مصرف میشود .

پروانش ماداگاسكار یا پروانش گل سرخ یك داروی سنتی آفریقایی برای درمان دیابت یا مرض قند میباشد. در سال ۱۹۵۰ هنگامی كه پژوهشگران به دنبال پیدا كردن خواص ضد بیماری قند گیاه بودند كشف كردند كه این گیاه بر روی گویچه های سفی خون عمل كرده و از رشد سرطان جلوگیری میكند .

زیستگاه طبیعی :

گیاه بومی اروپاست. در جنگلها و محلهای پر درخت پرچینها و همچنین بر روی خاكهای گچی یا رسی كه خوب زهكشی شده باشد میروید .

مشخصات ظاهری :

گیاه با دوامی است كه طول ساقه های خزنده و بالا رونده ی آن از سی تا نود سانتیمتر است كه مجموعه ی متراكم و فشرده ای را به وجود می آورند. برگهای تخم مرغی شكل و براق گل پروانش كه دارای نوك صاف و یا تیز هستند به صورت جفت در امتداد ساقه بیرون می آیند و در تمام طول زمستان روی گیاه باقی میمانند. از اواسط بهار تا اوایل تابستان گلهای زیبای آبی ارغوانی با پنج گلبرگ مثلثی شكل و خمیده كه شبیه تیغه های پنكه هستند ظاهر میشوند .