حبیب‌الله ذوالفنون عراقی

جنسیت: مرد
تولد و وفات: (۱۲۷۸ /۱۲۸۱ -۱۳۶۷) قمری
محل تولد: ایران - مرکزی - سلطان‌آباد اراک
شهرت علمی و فرهنگی: منجم و شاعر
مدت بیست سال به تحصیل علوم مختلف پرداخت ، بدون آنکه استادمعینی …

جنسیت: مرد
تولد و وفات: (۱۲۷۸ /۱۲۸۱ -۱۳۶۷) قمری
محل تولد: ایران - مرکزی - سلطان‌آباد اراک
شهرت علمی و فرهنگی: منجم و شاعر
مدت بیست سال به تحصیل علوم مختلف پرداخت ، بدون آنکه استادمعینی داشته باشد. سپس به نجف رفت و مدت ده سال به فراگیری زبان عربی و علوم دینی به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خصوص تفسیر قرآن پرداخت. پس از مراجعت ، مدتی را در شهرهای بوشهر و شیراز گذراند ، بعد مقیم تهران شد. مدتی در دارالمعلمین مرکزی مثلثات کروی تدریس کرد و همچنین در مدرسهٔ سپهسالار. وی به عربی شعر می‌گفت. از آثار وی:"حرکت قمر" و "تقویم استخراجی ذوالفنون" است که تا چندین سال در سالنامهٔ پارس چاپ و منتشر شد.