جنسیت: مرد
تخلص: معین
تولد و وفات: ( ... ) ۹۷۶ قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: دانشمند و شاعر
مشهور به معین لذت. اصل وی از استرآباد بود و در مشهد اقامت داشت. او از شعرای …

جنسیت: مرد
تخلص: معین
تولد و وفات: ( ... ) ۹۷۶ قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: دانشمند و شاعر
مشهور به معین لذت. اصل وی از استرآباد بود و در مشهد اقامت داشت. او از شعرای عهد شاه طهماسب صفوی و مورد احترام وی بود. در ۹۷۶ق با معصوم‌بیگ ، وکیل دربار شاه‌طهماسب ، برای عقد مصالحه با سلطان سلیم عثمانی به استانبول رفت. پس از مصالحه از آنجا نیز با هیئت سفارت به جانب حجاز اعزام شد. در میان راه منازعه و جنگی بین معصوم و امیرالحاج عثمانی درگرفت. معین‌الدین و چند نفر دیگر ، که زنده مانده بودند ، خود را به جده رساندند و سپس از آنجا ، از راه دریا ، رهسپار هند گشتند. ولی در راه کشتی غرق شد و آنها را به هلاکت رساند. از آثار وی: رسالهٔ "لذات" یا رسالهٔ "لذت" در زمینهٔ هزل است که به موجب همین رساله به لذت مشهور شد. همچنین اشعاری از وی در تذکره‌ها نقل شده است.