شیخ محمد تقی ادیب نیشابوری دوم

جنسیت: مرد
نام پدر: میرزااسدالله
تولد و وفات: (۱۲۷۷ -۱۳۵۵) شمسی
محل تولد: روستای خیرآباد بلوک عشق‌آباد نیشابور
شهرت علمی و فرهنگی: دانشمند ، عالم و ادیب
او تا هجده‌سالگی …

جنسیت: مرد
نام پدر: میرزااسدالله
تولد و وفات: (۱۲۷۷ -۱۳۵۵) شمسی
محل تولد: روستای خیرآباد بلوک عشق‌آباد نیشابور
شهرت علمی و فرهنگی: دانشمند ، عالم و ادیب
او تا هجده‌سالگی در نزد پدرش درس خواند. سپس پدرش وی را به مشهد فرستاد. پس از اندکی نزد دائی خود حاج‌شیخ محمد کدکنی به تحصیل پرداخت. در ۱۲۹۴ش به محضر شیخ عبدالجواد ادیب نیشابوری اول راه یافت. ادیب نزد بسیاری از مدرسان و عالمان آن عصر درس خواند. او در رشته‌های ادبیات عرب ، فلسفه ، منطق ، تفسیر ، ریاضیات ، اصول ، فقه ، حدیث و تفسیر متبحر بود و طب قدیم را می‌دانست. او نزدیک به شصت‌سال صاحب حوزهٔ تدریس بود. شاگردان بسیار را تربیت کرد. از آثار وی: "گوهر دانش"؛ "تاریخ ادبیات عرب"؛ "البدایهٔ و‌النهایهٔ"؛ "تابش جان و بینش روان"؛ "حدیث جان و جانان"؛ "تاریخ ادبیات ایران".