جنسیت: مرد
نام پدر: عبدالله طبیب
تولد و وفات: (۱۲۶۳ - ... ) شمسی
محل تولد: ایران - آذربایجان‌شرقی - تبریز
شهرت علمی و فرهنگی: مدرس ، مترجم و شاعر
پس از فراگیری نحو و معانی و بیان و …

جنسیت: مرد
نام پدر: عبدالله طبیب
تولد و وفات: (۱۲۶۳ - ... ) شمسی
محل تولد: ایران - آذربایجان‌شرقی - تبریز
شهرت علمی و فرهنگی: مدرس ، مترجم و شاعر
پس از فراگیری نحو و معانی و بیان و منطق ، زبان فرانسه را در مدرسۀ کمال تبریز آموخت. پس از آن مدتی نیز نزد عبدالحسین فیلسوف و مؤیدالحکما کسب علم کرد. سپس به‌‌تهران آمد و با گذراندن امتحان ورودی وارد دارالفنون شد ، اما به‌‌ علت فوت پدر ، تحصیل را رها کرد و به‌‌ تبریز بازگشت و مدرسۀ حکمت را در تبریز دایر کرد. بعد از آن به‌‌ تهران آمد و عهده‌‌دار مشاغل مختلفی شد. وی در سرودن شعر توانا بود. از آثار او: "اخلاق حکمتی"؛ "اخلاق نوباوگان"؛ "تاریخ طبیعی ، گیاه‌‌شناسی".