عبدالرسول تاهباززاده خیام‌پور

جنسیت: مردنام پدر: محمودتولد و وفات: (۱۲۷۷ -۱۳۵۸) شمسیمحل تولد: ایران - آذربایجان‌شرقی - تبریزشهرت علمی و فرهنگی: محقق ، مصحح ، استاد دانشگاه و نویسندهپس از تحصیلات مقدماتی …

جنسیت:&nbsp;مرد<br>نام پدر:&nbsp;محمود<br>تولد و وفات:&nbsp;(۱۲۷۷&nbsp;-۱۳۵۸)&nbsp;شمسی<br>محل تولد:&nbsp;ایران - آذربایجان‌شرقی - تبریز<br>شهرت علمی و فرهنگی:&nbsp;محقق ، مصحح ، استاد دانشگاه و نویسنده<br>پس از تحصیلات مقدماتی به‌ تهران آمد و با گرفتن دیپلم ادبی از دارالفنون به ‌خدمت وزارت فرهنگ درآمد و پس از سه سال تدریس در اهواز برای ادامۀ تحصیل به ‌تهران بازگشت و موفق به‌ دریافت لیسانس فلسفه و ادبیات فارسی از دانشسرای علی شد ، سپس در دارالفنون و دیگر دبیرستان‌ها به ‌تدریس پرداخت. از سال ۱۳۱۶ش به‌مدت نه سال سمت مدیری دبستان ایرانیان را در استانبول برعهده داشت و در ضمن خدمت ، موفق به‌ اخذ لیسانس و دکتری از دانشگاه استانبول شد. پی از مدتی تدریس در دانشکدۀ ادبیات تبریز ، به‌ سمت ریاست کتابخانه و سپس معاونت دانشکده انتخاب شد. در سال ۱۳۴۸ش بازنشسته شد و به‌دلیل خدمات علمی و پژوهشی به‌ مقام استادی ممتاز نائل آمد. از آثار وی: تألیف "فرهنگ سخنوران"؛ "دستور زبان فارسی"؛ "رسالۀ یوسف و زلیخا"؛ ترجمۀ و تصحیح و تحشیۀ "مجمع‌الخواص"؛ "تصحیح وتحشیهٔ "نگارستان دارا" و "مصطبهٔ خراب" و "تذکرۀ روضهٔ‌السلاطین" و سفینهٔ‌المحمود" و "ریاض‌الوفاق".