جنسیت: مرد
نام پدر: آقا محمدکاظم
تولد و وفات: (۱۲۷۶ -۱۳۴۰) قمری
محل تولد: ایران - اصفهان - اصفهان
شهرت علمی و فرهنگی: نقاش ، مذهِّب و قلمدان‌ساز
ملقب به همایون. وی نوادۀ‌ آقا …

جنسیت: مرد
نام پدر: آقا محمدکاظم
تولد و وفات: (۱۲۷۶ -۱۳۴۰) قمری
محل تولد: ایران - اصفهان - اصفهان
شهرت علمی و فرهنگی: نقاش ، مذهِّب و قلمدان‌ساز
ملقب به همایون. وی نوادۀ‌ آقا نجفعلی نقاش‌باشی است که در اصفهان چشم به‌جهان گشود. او در ابتدای کار از پدر هنرمند خود فیض‌ها برد و بعد در خدمت میرزا آقا امامی و محمد باقر سمیرمی و سایر استادان دیگر به‌کسب هنر اشتغال داشت. صنیع همایون در صورت‌سازی و چهره‌پردازی نازک قلم و درگل و مرغ و منظره‌پردازی پر اعتبار بود و در تذهیب و آبرنگ مهارت داشت و اغلب قلمدان و قاب آینه و جلد کتاب می‌ساخت. سبک او متأثر از شیوۀ عباس شیرازی و محمد ابراهیم اصفهانی ، ولی در عین‌حال متمایز از آن دو استاد است. از آثار وی: قلمدان تابوتی بزرگی که در داخل مدالیون رویه‌اش ، تصویر زنی است که به ‌متکائی تکیه داده و در دو دماغه قلمدان ، صورت شیر ارائه شده ، با رقم: "عبدالحسین صنیع همایون ۱۳۳۸"؛ قلمدانی با تصاویر دخترانی با آرایش زنان فرنگی ، بر رویۀ قلمدان تصویر شده و در زمینۀ آن ، منظرۀ سر سبز درختان و کوه‌‌‌سارهای فرح‌افزا دیده می‌شود ، با رقم: "عبدالحسین صنیع همایون ۱۳۲۴"؛ تصویر رنگ و روغنی مجلس پذیرائی شاه طهماسب از همایون‌‌‌شاه با رقم: "عمل کم‌ترین صنیع همایون".