جنسیت: مرد
نام پدر: شیخ عبدالعلی صدرالعلماء طالقانی
تولد و وفات: (۱۳۲۵ - ... ) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: فقیه، عالم دینی و شاعر
معروف به علامه شهریاری. پدر …

جنسیت: مرد
نام پدر: شیخ عبدالعلی صدرالعلماء طالقانی
تولد و وفات: (۱۳۲۵ - ... ) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: فقیه، عالم دینی و شاعر
معروف به علامه شهریاری. پدر او ، صدرالعلمای طالقانی ، در زمان خودش از مجتهدین و زهاد ، و صاحب حواشی بسیار بر کتب ادبی و فقهی و اصولی ، و شاگرد مبرز و داماد علامه میرزا محمد تنکابنی صاحب «قصص العلماء» بود. مادر شیخ محمدصادق ، دختر علامه تنکابنی و از زنان دانشمند و صاحب حواشی بر کتب ادبی و «شرح لمعه» بود. محمدصادق در سلیمان‌آباد تنکابن به دنیا آمد. تحصیلات خود را تا «شرح لمعه» و «قوانین» ، در تنکابن فرا گرفت. آن‌گاه به قم رفت و سطوح را در خدمت مدرسین حوزه تکمیل و معقول و سایر علوم را از محضر آیت‌الله موسوی و آیت‌الله آقا میرزا محمد علی شاه آبادی و آیت الله شیخ مهدی پائین شهری استفاده کرد و در درس خارج آیت‌الله حایری و آیت‌الله خوانساری و آیت‌الله حجت کسب فیض نمود. وی دارای اجازاتی از اساتید و به‌‌خصوص ثقه‌المحدثین محدث قمی بود. او برای خدمات دینی و تبلیع احکام در شهریار اقامت گزید. صدرالشریعه در سرودن اشعار دستی توانا داشت و در هر مقوله اشعاری سروده است. از آثارش: «دیوان» شعر ، نزدیک به پنج هزار بیت ، با تقریظ جامع و کاملی از آیت‌الله مرعشی نجفی که روشنگر مقام علمی و ادبی صاحب عنوان است؛ ترجمۀ «شرح منظومه حدیث قدسی » ، در ده هزار بیت؛ ترجمه شرح منظوم «مناجات الهیات» ، موسوم به «افاضات‌النجیفه و مناجاه‌العلویه»؛ «مولوی‌‌نامه» ، در ردّ مولوی؛ رسالهٔ منظوم در «جبر و تفویض»؛ کتاب «مراثی»؛ قصایدی در جواب بعضی از سائلین در علم ائمه طاهرین کتاب «صدرالوقایع» ، در واقعات هر روزی از روزهای ماه؛ «تفسیر» فارسی.