جنسیت: مرد
نام پدر: خواجه‌عبدالعزیز
تولد و وفات: ( ... - ۶۸۳) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: صوفی و شاعر
وی معاصر با خواجه محمد کججانی و بابا حسن سرخابی و سایر مشایخ …

جنسیت: مرد
نام پدر: خواجه‌عبدالعزیز
تولد و وفات: ( ... - ۶۸۳) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: صوفی و شاعر
وی معاصر با خواجه محمد کججانی و بابا حسن سرخابی و سایر مشایخ بزرگ بود. مولانا خواجه صاین‌الدین از پدر خود خواجه عبدالعزیز و او از شیخ موفق‌الدین محتسب خرقه گرفت و سلسله ایشان به چند واسطه به شیخ جنید بغدادی می‌رسد. صاین‌الدین شش سال بعد از فوت کججانی در تبریز درگذشت و در مقبرۀ چرنداب دفن شد. او گاهی شعر نیز می‌سرود و چندین رباعی به وی منسوب است.