چاقی دشمن كبد است

چربی زیاد به كبد آسیب می‌رساند.

به گزارش پایگاه اینترنتی ‪ ، medlineplus.com‬در افراد چاق كه به بیماری كبد چرب مبتلا نیستند چربی موجود در غذاها در نهایت به كبد می‌چسبد. به این ترتیب چربی حتی در كبد افرادی كه الكل استفاده نمی‌كنند نیز با سازوكار نامعلومی تجمع می‌كند. تحقیقات جدید نشان می‌دهد چربی موجود در غذاها یكی از دلایل بیماری كبد چرب غیر الكلی محسوب می‌شود. به نظر می‌رسد ورود بی‌رویه چربی‌ها به درون كبد وقتی كبد توانایی تنظیم جذب چربی‌ها را از دست می‌دهد زمینه ساز این بیماری است. در افراد سالم حدود یك دوم چربی مصرفی به انرژی تبدیل شده و می‌سوزد و یك دوم باقی مانده در بافت چربی ذخیره می‌شود. به طور طبیعی فقط میزان كمی چربی در كبد ذخیره می‌شود. پیدا كردن ریشه چربی‌های ذخیره شده در كبد چرب غیرالكلی برای پیشگیری و درمان این بیماری بسیار حائز اهمیت است.