جنسیت: مرد
نام پدر: حاج محمد باقر
تخلص: ادیب
تولد و وفات: (۱۳۱۵ - ... ) قمری
محل تولد: حبیب‌آباد برخوار
شهرت علمی و فرهنگی: مؤلف و شاعر
مقدمات را نزد معلم حبیب‌آبادی به پایان …

جنسیت: مرد
نام پدر: حاج محمد باقر
تخلص: ادیب
تولد و وفات: (۱۳۱۵ - ... ) قمری
محل تولد: حبیب‌آباد برخوار
شهرت علمی و فرهنگی: مؤلف و شاعر
مقدمات را نزد معلم حبیب‌آبادی به پایان رسانید و سپس به اصفهان رفت و از محضر آقا سید مهدی درچه‌ای و آقا شیخ‌محمدرضا نجفی و دیگر استادان استفاده کرد. پس از آن به تدریس علوم فقه و اصول عربی مشغول شد. گاهی شعر می‌سرائید. در ابتدا ندیم تخلص می‌کرد. از تألیفات او است: "رساله‌ای در رث"؛ "رساله‌ای در توبه"؛ "رساله‌ای در فضیلت علم".