جنسیت: مرد
نام پدر: محمدرضا کاویان متخلص به عطارد
تخلص: آگاه
تولد و وفات: (۱۲۸۲ - ... ) شمسی
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: روزنامه‌نگار و شاعر
آگاه پس از گذراندن تحصیلات …

جنسیت: مرد
نام پدر: محمدرضا کاویان متخلص به عطارد
تخلص: آگاه
تولد و وفات: (۱۲۸۲ - ... ) شمسی
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: روزنامه‌نگار و شاعر
آگاه پس از گذراندن تحصیلات مقدماتی در جهرم و شیراز و اصفهان ، به فرا گرفتن فن دندانسازی پرداخت و تا سال ۱۳۱۲ش در جهرم به این شغل و کارهای کشاورزی اشتغال ورزید. پس از آن به‌عنوان مأمور صلح در ادارهٔ حکومتی به خدمت مشغول شد. مدتی هم در دادسرای شیراز اشتغال

به‌کار داشت و پس از گذراندن امتحانات قضائی چندین سال هم در دادگستری‌های کرمان و لار و فسا و بوشهر انجام وظیفه نمود. سپس چندی به‌کار وکالت دادگستری پرداخت ، تا این‌که برای بار سوم به خدمت قضائی دعوت و به کرمانشاه منتقل گردید. آگاه در ۲۲ شهریور ۱۳۳۱ اولین شمارهٔ روزنامهٔ "چارهٔ مردم" را در جهرم ، برای مدتی ، منتشر ساخت. وی پشتیبان حق و با عناصر مفسد در جدال و مبارزه بود. اشعار او بیشتر جنبهٔ اجتماعی دارد.