جنسیت: مرد
نام پدر: غلامحسین
تولد و وفات: (۱۲۹۸ - ... ) شمسی
محل تولد: ایران - اصفهان - اصفهان
شهرت علمی و فرهنگی: نویسنده و محقق ، استاد دانشگاه
تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در زادگاه …

جنسیت: مرد
نام پدر: غلامحسین
تولد و وفات: (۱۲۹۸ - ... ) شمسی
محل تولد: ایران - اصفهان - اصفهان
شهرت علمی و فرهنگی: نویسنده و محقق ، استاد دانشگاه
تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در زادگاه خود به اتمام رسانید و در ۱۳۱۶ش به دریافت دیپلم دورهٔ اول دانشسرای مقدماتی اصفهان و در ۱۳۲۰ش به دریافت لیسانس تاریخ و جغرافیا از دانشسرای عالی تهران نایل شد. وی در اصفهان از سال ۱۳۳۱ تا ۱۳۳۹ش ، ریاست ادارهٔ باستان‌شناسی اصفهان را به عهده داشت. در ۱۳۴۱ش به دریافت دکترای تاریخ از دانشگاه تهران مفتخر شد و پس از آن در دانشگاه اصفهان به تدریس تاریخ ایران پرداخت. دکتر هنرفر عضو اتحادیهٔ انجمن جهانی ایران شناسان و عضو انجمن آثار ملی و شورای حفاظت آثار تاریخی اصفهان بود و از او مقالات متعددی در مجله‌های گوناگون در بارهٔ آثار تاریخی اصفهان ، به زبانهای فارسی و انگلیسی به چاپ رسیده است. اثر مهم وی: "گنجینهٔ آثار تاریخی اصفهان" ست که صورت کاملی از کلیهٔ آثار تاریخی آن شهر را با شرح مفصلی ارائه داده است و جامع‌ترین کتابی است که در بارهٔ آثار و ابنیهٔ تاریخی اصفهان به رشتهٔ تحریر درآمده است. اثر دیگر وی"اصفهان برای جوانان" می‌باشد.