جنسیت: مرد
تولد و وفات: (۱۲۸۳ - ... ) شمسی
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: نویسنده
سرتیپ دفتری پس از تکمیل تحصیلات به فرانسه رفت. مشاغل مهم وی: فرماندهٔ دژبان ، رییس کل شهربانی …

جنسیت: مرد
تولد و وفات: (۱۲۸۳ - ... ) شمسی
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: نویسنده
سرتیپ دفتری پس از تکمیل تحصیلات به فرانسه رفت. مشاغل مهم وی: فرماندهٔ دژبان ، رییس کل شهربانی ، فرمانده گارد مسلح گمرک. اثر وی: "تاریخ نظامی عصر قدیم وقرون وسطی و عهد جدید".