جنسیت: مرد
تخلص: حسین
تولد و وفات: ( ... - ۸۴۰) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: نویسنده و شاعر
در روزگار شاهرخ میرزا ، به‌ خاطر سرودن یک بیت شعر مورد تکفیر حنفیان هرات …

جنسیت: مرد
تخلص: حسین
تولد و وفات: ( ... - ۸۴۰) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: نویسنده و شاعر
در روزگار شاهرخ میرزا ، به‌ خاطر سرودن یک بیت شعر مورد تکفیر حنفیان هرات واقع شد اما ، چیزی بر او ثابت نشد. وی در خوارزم به ‌زخم تیغ طایفه‌ای از سپاه از بک کشته شد و در کنار قبر استاد خود ، خواجه ابوالوفا دفن شد. از آثار وی: "جواهرالاسرار و ظواهرالانوار" ، شرحی بر "مثنوی" مولوی؛ "شرح قصیده برده" ، به ‌ترکی خوارزمی؛ "کنزالحقایق"؛ "دیوان" اشعار ، در برگیرندۀ غزلیات و قصایدی در مدح ائمه (ع).