جنسیت: مرد
تولد و وفات: (۱۲۵۴ -۱۳۴۷) شمسی
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: نویسنده و مترجم
مشهور به مترجم همایون. پس از فراگیری مقدمات ، در زادگاه خود ، برای تحصیل عربی …

جنسیت: مرد
تولد و وفات: (۱۲۵۴ -۱۳۴۷) شمسی
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: نویسنده و مترجم
مشهور به مترجم همایون. پس از فراگیری مقدمات ، در زادگاه خود ، برای تحصیل عربی و مبانی طب به تهران آمد. وی سفری به استامبول کرد و پس از بازگشت در مدرسۀ دارالفنون به فراگیری زبان فرانسه و ریاضیات پرداخت و بعد وارد وزارت فرهنگ شد و کار خود را با سرپرستی دبستان دانش و آموزگاری زبان و ریاضی در مدرسۀ کمالیه شروع کرد. او مدارس بسیاری را تأسیس نمود. عمده مشاغل وی عبارت است از: ریاست معارف زنجان ، بازرسی عالی فرهنگ ، ریاست مدرسۀ معقول و منقول چهار باغ اصفهان ، سرپرستی مدرسۀ ارامنه در جلفا و سرپرستی آموزشگاه‌های زرتشتیان تهران. او سرانجام در تهران درگذشت. از آثار وی: "اصول جبر و مقابله"؛ "حساب مقدماتی"؛ "حساب سال اول"؛ "حساب مظفری"؛ "حساب نوین"؛ "حل‌المسائل جبر"؛ "هندسه"؛ "علم‌الاشیاء؛ "جغرافیای رهنما"؛ "دستور دانش"؛ "باستان‌نامه"؛ "ایرانی که من شناخته‌ام" ، ترجمه؛ "ربنسن سوئیس" ، ترجمه؛ "سفرنامه از خراسان تا کشور بختیاری" ، ترجمه؛ "سفرنامه مادام دیولافوآ" ، ترجمه.