شاپور نیاکان

جنسیت: مردتولد و وفات: (۱۳۰۵ -۱۳۷۲) شمسیمحل تولد: مشخص نیست.شهرت علمی و فرهنگی: نوازندهنوازنده ویولون، نواساز وسرپرست ارکستر شماره 5 رادیو تهران در سالهای دهه 1330. استادان …

جنسیت: مرد
تولد و وفات: (۱۳۰۵ -۱۳۷۲) شمسی
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: نوازنده
نوازنده ویولون، نواساز وسرپرست ارکستر شماره 5 رادیو تهران در سالهای دهه 1330. استادان وشاگردان او شناخته شده نیستند. از جمله آثار او: سلسله صفحات گرامافون، به‌همراه عزّت روح بخش (درسالهای 1320 – 1330) و آثار رادیوئی است.