جنسیت: مرد
تولد و وفات: (۱۲۵۱ -۱۳۵۰) شمسی
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: موسیقیدان
وی موسیقی‌شناس وکارشناس جنبه‌های گوناگون ردیف در موسیقی سنتی قدیم ایران بود. …

جنسیت: مرد
تولد و وفات: (۱۲۵۱ -۱۳۵۰) شمسی
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: موسیقیدان
وی موسیقی‌شناس وکارشناس جنبه‌های گوناگون ردیف در موسیقی سنتی قدیم ایران بود. شاگرد میرزا عبدالله (سه تار) وبهره گرفته از سایر اساتید بزرگ موسیقی سنتی بود. مؤسس محفل دائمی ارباب ذوق در باغچه اختصاصی خود (تنها مجمع آکادمی مانند، در موسیقی ایران، مبتنی بر فرهنگ شفاهی ،درسده معاصر) و راهنمای هنرجویان جوان موسیقی سنتی. عبدالله دوامی و نورعالی برومند در وهله نخست، داریوش صفوت و محمود کریمی در مراحل بعد از تعلیمات او بهره‌مند شده‌اند.