حسین استوار

جنسیت: مردتولد و وفات: (۱۲۷۵ - ... ) شمسیمحل تولد: مشخص نیست.شهرت علمی و فرهنگی: نوازندٔ تارپدرش با نواختن تار و سه‌تار آشنائی کامل داشت. او مدتی زیر نظر پدر به فراگیری این ساز …

جنسیت: مرد
تولد و وفات: (۱۲۷۵ - ... ) شمسی
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: نوازندٔ تار
پدرش با نواختن تار و سه‌تار آشنائی کامل داشت. او مدتی زیر نظر پدر به فراگیری این ساز پرداخت. سپس در کلاس درویش‌خان آن را تکمیل کرد. پیانوئی تهیه کرد و نواختن آن را نزد مفخم آموخت. اما پیانو هیچ‌گاه روح حساس و لطیف او را راضی نکرد. به همین ‌جهت به تار گرایش یافت. بعد از درویش‌خان با علی‌اکبر شهنازی دوستی نزدیک داشت و در کنسرت‌های متعددی که به نفع انجمن‌ها و مؤسسات خیریه برپا گردید ، همراه وی بود. اپرت‌هائی نوشت که با شرکت هنرمندانی نظیر فکری و ضللی به روی صحنه آمد.