نصرالله دیبا ناصرالسلطنه تبریزی

جنسیت: مرد
نام پدر: سیدرفیع نظام‌العلمای طباطبائی
تولد و وفات: (۱۲۴۰ -ح ۱۳۱۲) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: خطاط
ملقب به دبیرالسلطنه و ناصرالسلطنه. وی مدت‌ها …

جنسیت: مرد
نام پدر: سیدرفیع نظام‌العلمای طباطبائی
تولد و وفات: (۱۲۴۰ -ح ۱۳۱۲) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: خطاط
ملقب به دبیرالسلطنه و ناصرالسلطنه. وی مدت‌ها عهده‌دار امور خالصه تهران و آذربایجان بود و در اواخر عمر از خاصان دربار مظفرالدین‌شاه گردید. ناصرالسلطنه ار علوم ادبی بهره داشت و زبان فرانسه را نیک می‌دانست و نستعلیق و شکسته را خوش می‌نوشت.