مسیب‌خان مسیب تکلو

جنسیت: مرد
نام پدر: محمدخان شرف‌الدین اوغلی
تولد و وفات: ( ... )س دهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: خطاط و موسیقیدان و شاعر
پدرش از اعاظم وبزرگان طایفهٔ تکلو بود. …

جنسیت: مرد
نام پدر: محمدخان شرف‌الدین اوغلی
تولد و وفات: ( ... )س دهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: خطاط و موسیقیدان و شاعر
پدرش از اعاظم وبزرگان طایفهٔ تکلو بود. خود وی نیز از امراء آن قوم به حساب می‌آمد. از خویشاوندان سلاطین صفویه بود. در آن دوره وی مدتی بیگلربیگی هرات را داشت و چندی حاکم تهران بود. او در اواخر سلطنت سلطان محمد خدابنده به مخالفت با ولیعهدی حمزه میرزا برخاست و خواهان ولایت‌عهدی طهماسب میرزا شد. سرانجام به دست حمزه میرزا اسیر گشت و از شوکت و اعتبار افتاد. مسیب‌خان در فن موسیقی و خطاطی مهارت داشت. تصنیف‌های ساخته او در آن زمان معروف بوده است. از آثارش: "دیوان" شعر.