جنسیت: مرد
نام پدر: ملاحسنعلی
تولد و وفات: ( ... )حیات ۱۲۴۷ - ۱۳۳۳ شمسی
محل تولد: ایران - اردبیل - اردبیل
شهرت علمی و فرهنگی: خطاط ، شاعر و صوفی
معروف به عمادالفقرا. در اردبیل متولد …

جنسیت: مرد
نام پدر: ملاحسنعلی
تولد و وفات: ( ... )حیات ۱۲۴۷ - ۱۳۳۳ شمسی
محل تولد: ایران - اردبیل - اردبیل
شهرت علمی و فرهنگی: خطاط ، شاعر و صوفی
معروف به عمادالفقرا. در اردبیل متولد شد. از عرفای سلسلۀ ذهبیه مقیم اردبیل بود. در عتبات وفات یافت. از آثار وی: رسالۀ "افاضۀ روحیه"؛ "آینۀ بیابان"؛ "آیات‌‌الرجعهٔ"؛ مثنوی "تذکرۀالسالکین"؛ رساله در "تصوف"؛ ترجمۀ "غررالحکم و دررالحکم" به‌‌ شعر؛ "قصیدۀ عشقیه".