جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )ز ۱۰۳۸ قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: خطاط و شاعر
ملقب به شاه‌نواز. از بزرگ‌ترین خوشنویسان دورۀ صفوی و اهل تبریز بود. وی نخست ، نزد ملا …

جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )ز ۱۰۳۸ قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: خطاط و شاعر
ملقب به شاه‌نواز. از بزرگ‌ترین خوشنویسان دورۀ صفوی و اهل تبریز بود. وی نخست ، نزد ملا علاء بیگ تعلیم خطوط اصول را تعلیم گرفت و همچنان در تبریز می‌زیست ، تا اینکه عثمانی‌ها به آذربایجان حمله کردند و علی‌‌‌رضا به قزوین رفت و در مسجد جامع قزوین سکنی گزید و به کتابت مشغول شد و در همان‌جا به ملازمت فرهادخان قرامانلو ، از سرداران دربار شاه‌‌‌عباس درآمد و در مسافرت‌های مازندران و خراسان همراه وی بود. پس از مدتی به اصفهان رفت و به دربار شاه‌‌‌عباس اول پیوست و سمت خوشنویس پادشاهی یافت و به‌ همین مناسبت عباسی رقم کرد و کتاب‌داری مخصوص سلطنتی نیز ، که قبل از آن صادقی کتاب‌دار عهده‌دار آن بود ، به وی تفویض شد. علی‌‌‌رضا در همۀ اقلام خط مهارت داشت ، اما جزء ثلث و نستعلیق اثری از وی دیده نشده است. او خط نستعلیق را به شیوۀ محمدحسین تبریزی می‌نوشت. میرزا سنگلاخ و برخی متأخرین به وی لقب شاه‌نواز داده‌اند و هم او می‌گوید که به سبب عمر طولانی ، وی را شیخ‌الخطاطین خطاب می‌کرده‌اند. وی علاوه بر خوشنویسی ، طبع شعر نیز داشت. تاریخ وفات او را کسی ذکر نکرده ، اما آنچه معلوم است وی در تمام دورۀ سلطنت شاه عباس (۹۹۶ - ۱۰۳۸ ق) در قید حیات بوده است. از شاگردان او ، محمدرضا امامی ، محمدصالح اصفهانی و عبدالباقی تبریزی از همه معروف‌تر است. از آثار وی: "دیوان" شعر؛ کتیبۀ سر در ورودی علی قاپوی قزوین ، به خط ثلث شش دانگ عالی ، با رقم:‌ "... شاه عباس‌الحسینی... کتیبۀ علی‌‌‌رضا عباسی"؛ کتیبۀ سر در ورودی و گلوئی زیرگنبد مسجد شیخ لطف‌الله اصفهان ، ثلث پنج‌‌‌دانگ کتیبۀ ممتاز ، با رقم: "... الحمدالله رب‌العالمین. کتب‌ها علی‌‌‌رضاالعباسی..."؛ کتیبۀ سر در ورودی مسجد اصفهان ، ثلث دودانگ کتیبۀ عالی ، با رقم: "... ابوالمظفر عباسی‌الحسینی‌الموسوی... کتیبۀ علی‌‌‌رضاالعباسی ۱۰۲۵"؛ یک رسالۀ کوچک ، به قلم نیم دودانگ عالی ، با رقم: "کتبه‌العبد... علی‌‌‌رضا عباسی... فی سنۀ ۱۰۱۰"؛ کتیبۀ طلای ضریح مقدس آستان رضوی در مشهد ، که سال‌ها از ضریح جدا شده و اکنون در موزۀ آستان قدس است. این کتیبه ساخت مستعلی زرگر است و خط آنکه نستعلیق یک دانگ کتیبه است ، از آثار جاویدان علی‌‌‌رضا عباسی است. و قطعات بسیاری از وی که در "احوال و آثار خوشنویسان " ذکر شده است.