جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )س دهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
برادر بزرگ وحشی‌بافقی بود و هر دو از شاگردان شرف‌الدین علی بافقی (م ۹۷۴ق) بودند. گویند که او …

جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )س دهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
برادر بزرگ وحشی‌بافقی بود و هر دو از شاگردان شرف‌الدین علی بافقی (م ۹۷۴ق) بودند. گویند که او در تربیت برادر خویش و آشنا نمودن وی با محفل‌های ادبی بسیار اثر داشته و قبل از آنکه وحشی در شاعری به شهرت برسد ، مرادی از دنیا رفته است. وی از شاگردان بنام روزگار خود بود که در سرودن غزل توانائی داشت. صاحب "الذریعه" آورده که وی به حج رفت و در بازگشت در تبریز درگذشت. از اوست:

بعد مردن تربت ما را عمارت ، گو مباش

بر سر قبر شهیدان گنبد گردون بس است