جنسیت: مرد
نام پدر: ناصر
تولد و وفات: ( ... - ۵۳۵ /۶۰۵) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر و عارف
از بزرگان اهل سلوک می‌باشد که با حکیم سنائی معاصر بود. در زهد و پرهیزکاری …

جنسیت: مرد
نام پدر: ناصر
تولد و وفات: ( ... - ۵۳۵ /۶۰۵) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر و عارف
از بزرگان اهل سلوک می‌باشد که با حکیم سنائی معاصر بود. در زهد و پرهیزکاری و حسن اخلاق یگانهٔ آفاق و در مقامات سیر و سلوک به مقامی بلند رسید تا مشمول مراحم سلطان وقت بهرام‌شاه غزنوی گردید لکن عاقبت سلطان بهرام ، از کثرت مریدان وی در اندیشه شد. وی بعد از مدتی به حجاز رفت و مشرف به زیارت حضرت رسالت شد و سپس از ادای وظایف زیارت بغداد به خراسان رفت و چند سال بعد در شهر جوین اسفراین درگذشت. از او "دیوان" شعری حاوی پنج هزار بیت بوده که هنوز چاپ نشده است. نسخهٔ خطی آن در کتابخانهٔ مدرسهٔ سپهسالار موجود است. دکتر صفا د‌ر "تاریخ ادبیات ایران" آورده که برخی تذکره‌نویسان نام پدر سیدحسن غزنوی متخلص به حسن (مدخل بعدی) را ناصر دانسته و در عین حال از فردی به نام حسن ، فرزند ناصر (صاحب عنوان) نام برده که از شاعران عهد عوفی بوده و هنگام سروده شدن "کارنامهٔ بلخ" سنائی در غزنین به سر می‌برده است.