گوگل محبوبترین موتور جستجوی فارسی زبانان دنیاست

به گزارش بخش نظرسنجی شبكه فن آوری اطلاعات ایران، در این نظرسنجی كه مجموعا تعداد ۷۷۸۱ بازدیدكننده شركت كرده بودند، گوگل با اكثریت آراء ۶۳،۸۷% در جایگاه اول موتورهای جستجو …

به گزارش بخش نظرسنجی شبكه فن آوری اطلاعات ایران، در این نظرسنجی كه مجموعا تعداد ۷۷۸۱ بازدیدكننده شركت كرده بودند، گوگل با اكثریت آراء ۶۳،۸۷% در جایگاه اول موتورهای جستجو قرارگرفت و یاهو با ۲۸،۶۷% در جایگاه دوم قرارگرفت و موتورهای جستجوی دیگر با تقاوت چشمگیر در جایگاه های بعدی قرار گرفتند.
در زیر آمار نظرسنجی صورت گرقته در این زمینه دیده می شود:
از كدام موتور جستجو بیشتر استفاده می كنید؟
تعداد آراء: ۷۷۸۱
Google.com با ۶۳.۸۷ %
Yahoo.com با ۲۸.۶۷ %
Altavista.com با ۲.۷۲ %
MSN.com با ۱.۳۴ %
Ask.com با ۰.۹۵ %
C۴.com با ۰.۴۸ %
Clusty.com با ۰.۳۹ %
هیچكدام با ۱.۵۸ %